Privacyverklaring

 Algemeen  Mail een vriend
 Dataverzameling  Logfile analyse
 Externe dataverzameling  iVOX sites
 iVOX Online Panel System  Wijzigingen
 Persoonsgegevens wijzigingen  Identiteit en contact
 Cookies  Wat zijn cookies?
 Links  

Algemeen

Het vertrouwen dat iVOX als online onderzoeksbureau geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor al onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kan worden. iVOX conformeert zich vrijwillig aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Daarnaast onderschrijven wij de richtlijnen op het gebied van online marktonderzoek die door deze vereniging zijn opgesteld. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Dataverzameling

iVOX verzamelt op verschillende manieren, waaronder online enquêtes, gegevens over een breed scala van onderwerpen. Uw antwoorden op vragen zullen nooit op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. iVOX is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. iVOX geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Indien in het kader van het onderzoek derden uw gegevens wensen te ontvangen, zal u daarvan via mail op de hoogte worden gesteld. Slechts na uw toestemming op dit verzoek zullen wij uw gegevens verder meedelen.
iVOX neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen, bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveilingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van iVOX, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken. Alle medewerkers van iVOX hebben in het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding onderschreven, dat zorgt voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens. In sommige gevallen komen onderzoeksdata binnen op servers van toeleveranciers van iVOX. Deze toeleveranciers zijn in dit geval via een contract verplicht om de regels uit deze privacyverklaring in acht te nemen.

Top

Externe dataverzameling

iVOX verzamelt niet alleen onderzoeksdata via haar eigen website, maar werkt ook veel in opdracht van derden of in samenwerking met partners. Hierbij kunnen data verzameld worden via online enquêtes die geactiveerd worden door middel van 'click stream intercept' (pop-up scherm), banners, buttons, e-mail of links op de websites van derden. iVOX staat ook bij externe dataverzameling in voor de privacy van respondenten. Onderzoeksdata, waaronder resultaten, worden alleen in anonieme en/of geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners. Indien opdrachtgevers of partners prijs stellen op persoonlijk contact met respondenten, waardoor de anonimiteit niet meer gewaarborgd kan worden door iVOX, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
Indien bij externe dataverzameling gebruik gemaakt wordt van pop-up-vragenlijsten, worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikers slechts éénmaal dezelfde vragenlijst voorgelegd wordt. Deze cookies worden NIET gebruikt om andere persoonlijke informatie in vast te leggen.

Top

iVOX Online Panel System

In de meeste online enquêtes vragen wij toestemming aan de respondent om deze ook voor toekomstige onderzoeken te benaderen. Als men toestemt, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het iVOX Online Panel Systeem.

Top

Persoongegevens wijzigen 

Conform de regels van de privacycommissie kunt u uw gegevens online beheren. Hiervoor heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig, die u per e-mail van ons heeft ontvangen bij opname in het iVOX Panel.

Top

Cookies

In sommige gevallen gebruiken wij cookies om panelleden te identificeren. Dit zorgt ervoor dat u niet steeds dezelfde standaardgegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Top

Links

Deze website bevat links naar websites van derden. iVOX kan niet instaan voor het privacybeleid van deze andere websites. Indien u vragen heeft over uw privacy op andere sites, raden wij u aan om op de betreffende website te zoeken naar een privacyverklaring.

Top

Mail een vriend

Op delen van onze website wordt de mogelijkheid geboden om de informatie op een pagina door te sturen aan een vriend/vriendin. Hierbij vragen wij zowel naar uw naam en e-mailadres, als naar e-mailadres(sen) van uw vriend(inn)en. Deze adressen worden alleen gebruikt voor een éénmalige uitnodiging om de betreffende informatie op onze website te bezoeken. De e-mailadressen worden niet opgeslagen voor ander gebruik. Wilt u  vrienden aandragen voor het iVOX Panel?

Top

Logfile analyse

Op de meeste websites worden algemene, anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden met behulp van zogenaamde logfiles. Ook iVOX gebruikt de informatie uit deze logfiles om haar site continu te verbeteren.

Top

iVOX sites

De volgende privacyrichtlijnen zijn van toepassing op alle websites waarvan het adres eindigt op ivoxpanel.be, ivoxpanel.com, socratos.net, socratos.be of ivox.be.

Top

Wijzigingen

iVOX reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Daarnaast zullen wij hiervan ook berichten op onze homepage. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst per e-mail om uw toestemming vragen.

Top

Identiteit en contact

iVOX bvba is gevestigd op het Engels Plein 35/01.01 te 3000 Leuven (België).
Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben dan kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met info@ivox.be. U kan ook bellen (+32 16 226214) of faxen (+32 16 226218).

Top

Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u dezelfde formulieren niet telkens opnieuw moet invullen. U kunt een cookie ten aller tijde weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Op de iVOX site kunnen cookies gebruikt worden om gebruikersstatistieken beter te kunnen interpreteren en informatie beter op uw wensen af te stemmen. De informatie in een cookie zal door ons nooit gekoppeld worden aan persoonlijke informatie. Meer informatie over cookies vindt u op Cookiecentral (www.cookiecentral.com).

Top